கழுத்து வலி, முதுகுவலி, அனைத்து வகையான மூட்டு வலிகள், தோள்பட்டை மற்றும் இறுக்கம், குதிகால் வலி, தசைப்பிடிப்பு, தசை இறுக்கம், எலும்பு முறிவுக்குப் பிந்தைய மூட்டுவலி மற்றும் பக்கவாதம், பக்கவாதம், பார்கின்சன், பிறவி முரண்பாடுகள், கை மற்றும் கால்களில் வலி - முதுகுத் தண்டு காயங்கள், தாடையின் இடப்பெயர்வு, மூட்டு மாற்று, நடைபயிற்சி, மூளை மற்றும் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தசைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மாதவிடாய் மீண்டும் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை

Home Care Physiotherapy

Home / P&R

MOBILITY

Physiotherapy is often seen as something that can only be accessed if people can make it to the clinic. However, most physiotherapy can easily carried out in a person’s home. Home based physio may be of great help to those with mobility problems or long-term conditions that affect mobility. We offer a home visit physiotherapy service which can be especially helpful if people are having difficulty with their day-to-day activities such as walking, climbing stairs or getting in and out of bed. Whether you are suffering from balance problems, have had falls or a recent operation we can help improve strength, balance, mobility and confidence around the home and outdoors.

image
image

HOME SAFETY

Visits to the home can be helpful in providing a risk assessment and advice to make the home environment safer especially after a fall. We can also provide ergonomic advice to help make daily tasks easier to do. Sometimes something as simple as having someone present to increase confidence around getting out and about outdoors again can be life changing and really help boost confidence.

TECHNIQUES

All home based physio visits are set around goals agreed by the patient and therapist with the ultimate aim of improving that individual’s quality of life. Various hands on treatments can also be administered in the home including massage and joint mobilisations which may be part of aiding someone’s recovery. Visits are fitted around the individual and relatives or spouses can be present as often their input and help is valuable. In some cases we can help teach relatives in techniques that will help aid a person’s recovery or ongoing maintenance.

image