கழுத்து வலி, முதுகுவலி, அனைத்து வகையான மூட்டு வலிகள், தோள்பட்டை மற்றும் இறுக்கம், குதிகால் வலி, தசைப்பிடிப்பு, தசை இறுக்கம், எலும்பு முறிவுக்குப் பிந்தைய மூட்டுவலி மற்றும் பக்கவாதம், பக்கவாதம், பார்கின்சன், பிறவி முரண்பாடுகள், கை மற்றும் கால்களில் வலி - முதுகுத் தண்டு காயங்கள், தாடையின் இடப்பெயர்வு, மூட்டு மாற்று, நடைபயிற்சி, மூளை மற்றும் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தசைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மாதவிடாய் மீண்டும் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை

Contact Us

Home / Contact Us

Contact Us

Procare Clinic Review

Prithivi Raj

My dad had stroke 3 month before and his left leg and hand got paralyzed. Last month my friend recommended procare physiotherapy. Mr. Senthil sir is very knowledgeable, caring and motivating physiotherapist. After continuous encouragement by Mr. Senthil sir , now only I feel my dad is very energetic. We found very good improvement in my dad hand and leg..❤️

Goutham Kashyap

I'm living in the US and I had back pain due to work from home ergonomics and severe winter. I reached out to Pro care physiotherapy and I could get immediate consultation over Whatsapp call. The physiotherapist recommended exercises , to-do, and could find betterment.

Logananth Kuppusamy

I took my dad for physiotherapy treatment last month. Doctor invested good time for understanding our concerns and did full analysis. Prescribed exercise and we could see progress in my dad health👍. We need this kind of doctors around who listen, understand our concerns and treat us properly.

amala Rani

I had back and knee pain. Consulted with senthilrajan. He advised to continue only exercise after four weeks I feeling much better. Highly I recommend him. Other than that they are following properly temperature check,Masking. Sanitation. They are having very gud infra structure.Reach Us