கழுத்து வலி, முதுகுவலி, அனைத்து வகையான மூட்டு வலிகள், தோள்பட்டை மற்றும் இறுக்கம், குதிகால் வலி, தசைப்பிடிப்பு, தசை இறுக்கம், எலும்பு முறிவுக்குப் பிந்தைய மூட்டுவலி மற்றும் பக்கவாதம், பக்கவாதம், பார்கின்சன், பிறவி முரண்பாடுகள், கை மற்றும் கால்களில் வலி - முதுகுத் தண்டு காயங்கள், தாடையின் இடப்பெயர்வு, மூட்டு மாற்று, நடைபயிற்சி, மூளை மற்றும் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தசைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மாதவிடாய் மீண்டும் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை

About Us

Home / About Us

Superior Expertise

Welcome To Our Pro care physiotherapy & rehabilitation centre

We are in the field since more than 14+ years, treated many patients successfully which are challenging in clinical conditions like Stroke, Parkinson’s disease, Motor neurone disease, Brain & spinal cord injuries Fracture & ligament injuries, Total knee and hip replacements All kinds of pain like Shoulder, elbow and low back pain.


Doctors Profile


Dr.U.Senthilrajan.BPT.,DPC.,FRHS.,FWSIM(USA).,MIAP

is the founder of the Pro care physiotherapy & rehabilitation centre.


 • BPT – bachelor of physiotherapy

 • DPSC- Diploma in psychotherapy and Counselling.

 • FRHS- Fellowship in rural health society.

 • FWSIM (USA)- Fellowship world society in integrated medicine.


 • image

  Our Mission

  Excellent facility and program high quality therapy.

  Our physiotherapists are constantly investing time and resources researching the latest treatments, We diagnose the cause and provide you with the best possible treatment plan.

  We are committed as primary healthcare professionals to help our clients resume their lifelong pursuit of health, fitness, and well-being.

  High Quality

  We take a goal-oriented approach to healing. Whatever your goals might be we want to help you achieve them

  Patience Care

  We’ll provide hands-on treatment in the office and education you can take home with you, enabling you to become an active participant in your recovery and future physical health.

  Professional Service

  Physiotherapists support people at all stages of life to recover from injury, reduce pain and stiffness, increase mobility and movement and maximise function and quality of life, incorporating physical, psychological, emotional and social wellbeing.

  image