கழுத்து வலி, முதுகுவலி, அனைத்து வகையான மூட்டு வலிகள், தோள்பட்டை மற்றும் இறுக்கம், குதிகால் வலி, தசைப்பிடிப்பு, தசை இறுக்கம், எலும்பு முறிவுக்குப் பிந்தைய மூட்டுவலி மற்றும் பக்கவாதம், பக்கவாதம், பார்கின்சன், பிறவி முரண்பாடுகள், கை மற்றும் கால்களில் வலி - முதுகுத் தண்டு காயங்கள், தாடையின் இடப்பெயர்வு, மூட்டு மாற்று, நடைபயிற்சி, மூளை மற்றும் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தசைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மாதவிடாய் மீண்டும் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை

Working Days

All Days

Doctor’s Schedule

24/7

Book An Appointment

+91 9894321019

Superior Expertise

We Care About Your Health

The Procare physiotherapy & rehabilitation centre for the treatment of

Orthopaedic Conditions :
 • Low backpain , Disc Prolapse
 • Shoulder Pain , Knee Pain
 • Sprain And Strain
 • All kinds of Arthritis

Neuralogical Conditions :
 • Stroke
 • Head Injury
 • Spinal Cord Injury
 • Parkinson's , Facial Palsy
 • Congenital Problem
Pre and post operative rehabilitation like:
 • TKR (Total Knee Replacement)
 • THR (Total Hip Replacement)
 • Fracture , Brain and Spine Operated Cases.
image
image

Why Procare

Infra Structure

 • 1:1 (Patient : Physio & Nursing)
 • 24*7 Water Facility
 • Evidence Based Work
 • House Keeping
 • Individual Room, Tv, WiFi

Special Treatment

 • Online Consultation
 • Home Care Physiotherapy
 • Home Care Nursing Services
 • Book

image

Licensed Therapist

Our therapists are trained and certified in therapy technique

image

Personal Treatment

You will receive a full individualized treatment

image

Professional Service

Quality of care and cure

Our Services

Therapy

image
Advantages

We are highly Specialized treatments and we are unique in physiotherapy and rehabilitation.

Dr. U.senthilrajan is the supervisor of the centre and mechanical physician specialised in physiotherapy management and rehabilitation like stroke, Head injury, pre & post operative rehabilitation, Brain and spine surgery cases.

The centre provides many services especially for physiotherapy and rehabilitation. Who needs specialized care.

 • Professional Service
 • Professional Therapists
 • 24/7 Customer support
 • Quick Response

Meet our Professional Team

Our Vision & Mission

 • Our Vision

  To be Centre of integrated services in the field of rehabilitation to meet the needs of the community.

 • Our Mission

  The Centre for Excellence in providing comprehensive and diverse services in the field of physiotherapy and rehabilitation of high quality and competitive prices for the community.

image